1/ Dariusz Moczarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/ Bogdan Lachowski – W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

3/ Grażyna Golanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

4/ Edward Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej

5/ Roman Mońka – Członek Rady Nadzorczej

6/ Wisława Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej

7/ Marek Stępień – Członek Rady Nadzorczej

)
@Webarm