Zmiany w zasadach opłacania składek do ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki ZUS będą przekazywane na jeden indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o numerze tego rachunku Płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. List dotrze do Płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych, powinien to zrobić jak najszybciej.

Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki ZUS, bez względu na okres którego dotyczą, należy wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli Płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:

  • ubezpieczenia społeczne(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

  • ubezpieczenie zdrowotne,

  • Fundusz Pracy,

  • Fundusz Gwarantowanych ŚwiadczeńPracowniczych,

  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden.

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

)
@Webarm