Zmiana poziomu głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego

Informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej (dalej: „RPP”) z dnia 06.05.2022r. podwyższeniu uległy poziomy głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (dalej: „NBP”), w tym poziom referencyjnej stopy procentowej z 4,50% do 5,25%. Decyzja RPP w praktyce oznacza, że zmianie uległa wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego, które od dnia 07 maja 2022 roku wynosi 21,50%.

Z poważaniem

Zespół Banku Spółdzielczego w Konopiskach