Limity 3D Secure dla transakcji kartowych w Internecie

Limity, poniżej których dla obsługi transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w Internecie zabezpieczenie 3D Secure nie będzie stosowane.