Bankowość elektroniczna

Jeżeli cenisz swój czas i pieniądze skorzystaj z bankowości elektronicznej dzięki eBankNet, który umożliwia dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki temu będziesz mieć łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do swojego rachunku.

eBankNet to system bankowości elektronicznej, dzięki któremu Klient ma stały dostęp do swojego konta. eBankNet umożliwia:

  • dokonywanie przelewów oraz zleceń płatniczych,
  • sprawdzanie stanu konta oraz historii rachunku,

Aby aktywować usługę eBankNet wystarczy:

  • przyjść i złożyć wniosek o udostępnienie usługi - w przypadku posiadania rachunku w Banku, lub
  • otworzyć rachunek w Banku oraz złożyć wniosek o udostępnienie usługi - w przypadku, gdy nie jest się klientem Banku.

Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Klienta/Klientów oraz Bank.

Za korzystanie z bankowości elektronicznej Bank pobiera należne opłaty i prowizje w oparciu o aktualnie obowiązującą Tabelę prowizji i opłat bankowych.