Wnioski programu Rodzina 500+

Teraz wnioski 500+* 300+ można składać do ZUS za pośrednictwem bankowości elektronicznej naszego Banku w zakładce WNIOSKI.

Wnioski500plus

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

* Państwowy program Rodzina 500+ z zakresu polityki społecznej, to systemowa pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie.