Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy dla Deweloperów

MRP - Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze

Jeżeli prowadzisz firmę deweloperską to ten produkt finansowy jest właśnie dla Ciebie. Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy służy przede wszystkim do gromadzenia środków finansowych powierzonych Twojej firmie przez nabywców nowych mieszkań lub innych obiektów mieszkalnych. Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych na koncie środków pieniężnych, których wypłata następuje po spełnieniu określonych warunków wskazanych w umowie tego rachunku.

Bank oferuje dwa rodzaje rachunków powierniczych:

 • Otwarty - wypłata zdeponowanych środków zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia, określonym w umowie rachunku mieszkaniowego,
 • Zamknięty - wypłata zdeponowanych środków jednorazowa, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności

KORZYŚCI DLA DEWELOPERA:

 • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców,
 • wzrost wiarygodności kredytowej w Banku,
 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • pozwala spełnić wymogi ustawowe.

  KORZYŚCI DLA NABYWCY LOKALU:

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • bezpieczeństwo finansowe - zabezpieczenie wpłaconych środków przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez dewelopera oraz na wypadek jego upadłości,
 • wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej,
 • przejrzystość rozliczeń - prawo uzyskiwania informacji o saldzie dokonanych wpłat i wypłat środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Obsługa Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych odbywa się we współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., który świadczy kompleksową obsługę deweloperów zgodnie z wymogami nowej ustawy obowiązującej od 1 lipca 2022 r.