Bankowość elektroniczna

eBankNet - system bankowości elektronicznej, dzięki któremu dostęp do rachunku możesz mieć ze swojego komputera lub telefonu

Aplikacja mobilna - BS Konopiska mobile

eBankNet umożliwia:

  • dokonywanie przelewów oraz zleceń płatniczych,
  • sprawdzanie stanu konta oraz historii rachunku,
  • płatności BLIK (w aplikacji mobilnej)

Aby aktywować usługę eBankNet wystarczy:

  • przyjść i złożyć wniosek o udostępnienie usługi - w przypadku posiadania rachunku w Banku, lub
  • otworzyć rachunek w Banku oraz złożyć wniosek o udostępnienie usługi - w przypadku, gdy nie jest się klientem Banku.

Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Klienta/Klientów oraz Bank.

Za korzystanie z bankowości elektronicznej Bank pobiera należne opłaty i prowizje w oparciu o aktualnie obowiązującą Tabelę prowizji i opłat bankowych.