Western Union

Rozliczenia krajowe i zagraniczne WESTERN UNION

Western Union oferuje łatwy i dogodny sposób przesyłania pieniędzy w ramach krajowej i międzynarodowej sieci placówek.

Warunki korzystania z usługi:

Aby wysłać pieniądze należy wypełnić formularz "Wpłata" oraz wpłacić kwotę przekazu i uiścić odpowiednią opłatę. Po otrzymaniu Numeru Kontrolnego Transakcji (MTCN) od pracownika banku nadawca sam powiadamia Adresata o dokonaniu przekazu. Przekaz może zostać wypłacony w dowolnej agencji Western Union.

Aby odebrać pieniądze wystarczy ustnie przekazać pracownikowi Banku Numer Kontrolny Transakcji (MTCN) – otrzymany od nadawcy przekazu, kwotę przekazu, imię i nazwisko nadawcy, miejsce nadania przekazu oraz przedłożyć dowód tożsamości.

Za czynności związane z realizacją usługi Western Union pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą biura Western Union.