Obrót dewizowy

Przelew SEPA

Przelew SEPA to najpopularniejszy sposób realizacji przekazów w walucie EUR.

Jest dokonywany za pośrednictwem banków działających na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).
Wykaz Banków należących do SEPA znajdziesz w załączniku.

SWIFT

Bank pośredniczy w przekazywaniu środków w obrocie dewizowym do wszystkich  krajów świata poprzez międzynarodowy system rozliczeń SWIFT.

Swift Code  Banku Spółdzielczego w Konopiskach : POLUPLPR

Aby wysłać środki za granicę należy złożyć w Banku wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby druk  „Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym”. Dyspozycje złożone w Banku do godziny 12.00 przekazywane są standardowo w dniu ich przyjęcia, zaś złożone po tej godzinie w następnym dniu roboczym. W momencie składania w banku dyspozycji, Klient jest zobowiązany do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania przekazu oraz opłacenia prowizji zgodnie z obowiązującą w Banku „Tabelą opłat i prowizji”.  

Istnieje możliwość otrzymania przekazu z zagranicy . Aby środki wpłynęły na rachunek należy podać:

Dane odbiorcy imię i nazwisko wraz z adresem,
SWIFT CODE: POLU PL PR oraz IBAN Klienta