Bankowość elektroniczna

Jeżeli cenisz swój czas i pieniądze skorzystaj z bankowości elektronicznej dzięki eCorpoNet lub eBankNet, które umożliwiają dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki temu będziesz mieć łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do swojego rachunku.

 • eCorpoNet jest nowoczesnym systemem bankowości elektronicznej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi oraz rachunkami bankowymi. Dedykowany dla małych i średnich firm oraz jednostek samorządowych. Zaprojektowany jako uniwersalny system łączący cechy bankowości korporacyjnej typu home banking, zaimplementowanej w systemie HomeNet, oraz bankowości elektronicznej dedykowanej dla osób fizycznych, realizowanej w systemie eBankNet.

  Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym opartym o Oracle Database11g R2, Oracle Weblogic 11g R1, Oracle Linux 6, Oracle Exadata DatabaseMachine oraz Oracle Exalogic Elastic Cloud systemu eCorpoNet od wersji 1.6 zapewnia:
  • swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przyjednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych Klientów Banku Spółdzielczego,? współpracę z systemami HomeNet oraz z eBankNet,
  • wymianę danych z EuroBankNet,
  • gwarancję najwyższej jakości bankowej obsługi Klienta,
  • platformę do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi - w trybie on-line, przez cały dzień roboczy,
  • dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów.

   Dodatkowo eCorpoNet umożliwia:
  • import/eksport plików z/do systemów zewnętrznych,
  • realizację przelewów zagranicznych,
  • podgląd blokad kartowych,
  • dowolną konfigurację definicji podpisów,
  • młynek płynnościowy dla przelewów składanych przez Klienta Banku,
  • obsługę wielomodułową – w ramach jednego loginu obsługa wielu firm,
  • zakładanie lokat,
  • udostępnianie kursów walut,
  • możliwość generowania wyciągów bankowych,szablonowe przelewy do US i ZUS.

 • eBankNet to system bankowości elektronicznej, dzięki któremu Klient ma stały dostęp do swojego konta. eBankNet umożliwia:
  • dokonywanie przelewów oraz zleceń płatniczych,
  • sprawdzanie stanu konta oraz historii rachunku,
   Aby aktywować usługę eBankNet wystarczy:
  • przyjść i złożyć wniosek o udostępnienie usługi - w przypadku posiadania rachunku w Banku, lub
  • otworzyć rachunek w Banku oraz złożyć wniosek o udostępnienie usługi - w przypadku, gdy nie jest się klientem Banku.

  Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Klienta/Klientów oraz Bank.
  Za korzystanie z bankowości elektronicznej Bank pobiera należne opłaty i prowizje w oparciu o aktualnie obowiązującą Tabelę prowizji i opłat bankowych.