Karty płatnicze

Zakładając rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Konopiskach można otrzymać karty płatnicze Visa i Mastercard które umożliwiają dokonywanie zakupów towarów i usług bez żadnych prowizji w milionach punktów handlowo-usługowych na całym świecie oznaczonych emblematem VISA, Mastercard.

Karty umożliwiają również wypłatę gotówki bez prowizji w sieci ponad 9000 bankomatów w całym kraju (bankomaty należące do Banku Spółdzielczego w Konopiskach, Zrzeszeń BPS SA, GBW SA, MBR SA, Banku BGŻ SA oraz Kredyt Banku SA).

Można również dokonywać wypłat z bankomatów na całym świecie oznaczonych znakiem Visa, Visa Electron , Plus lub Mastercard.

Karta jest ważna przez 5 lat.

Postępowanie w przypadku kradzieży lub zgubienia karty

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Klient powinien dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia: w każdym oddziale Banku, telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50 oraz 0 801 321 456 (Infolinia Banku BPS SA) lub za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem 828 828 828.