Historia Banku

22 maja 1963 roku powołana została do życia Spółdzielnia pod nazwą „Bank Spółdzielczy w Konopiskach z odpowiedzialnością udziałami”. Bank mieścił się w Konopiskach i działał w ówczesnej gromadzie Konopiska i wsiach Hutki i Rększowice. W roku 1966 teren działania Banku poszerzony został o gromadę Hutki i Dźbów. W latach kolejnych utworzone zostały punkty kasowe w Hutkach i przy Gminnej Spółdzielni w Konopiskach, z biegiem lat uległy jednak likwidacji.

Od momentu utworzenia Banku do 1975r. był on związany z Centralą Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Od 1975r. do grudnia 1992r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, od 4 grudnia 1992r. do marca 2002r. z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim we Wrocławiu, przekształconym obecnie w Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Po okresie kłopotów lokalowych, 15 września 1985r. położony został kamień węgielny pod budowę siedziby Banku Spółdzielczego, a w dniu 27 grudnia 1986r. otwarto i oddano do użytku siedzibę Banku.

W 1990 roku Bank powołał do życia Punkt Obsługi Kasowej w Częstochowie, a z dniem 1 lipca 2002r. Punkt Obsługi Kasowej w Blachowni.
Statutowym terenem działania Banku jest teren województwa śląskiego jak również tereny powiatów: radomszczańskiego i pajęczańskiego.