Skład Rady Nadzorczej

  1. Włodzimierz Cichoń – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Grażyna Golanowska – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Jacek Kulpiński – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Roman Mońka – Członek Rady Nadzorczej
  5. Edward Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej
  6. Zofia Kuśmierska – Członek Rady Nadzorczej
  7. Katarzyna Podsiadlik – Członek Rady Nadzorczej