Skład Rady Nadzorczej

  1. Włodzimierz Cichoń – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Grażyna Golanowska – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Roman Mońka – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  4. Jacek Kulpiński – Sekretarz Rady Nadzorczej
  5. Edward Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej
  6. Zofia Kuśmierska – Członek Rady Nadzorczej
  7. Wisława Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej