Władze Banku

  1. Magdalena Patysiak – Prezes Zarządu
  2. Alicja Szyja – Członek Zarządu d/s handlowych
  3. Marta Grabara – Członek Zarządu d/s finansowo – księgowych, Główny Księgowy