Władze Banku

  1. Magdalena Patysiak – Prezes Zarządu
  2. Marta Grabara – Członek Zarządu d/s finansowo – księgowych, Główny Księgowy
  3. Agnieszka Kawelczyk – Członek Zarządu d/s handlowych