Kredyt mieszkaniowy ?Mój dom?

Kredyt mieszkaniowy „Mój dom”

 • Kredyt przeznaczony na:
  • zakup działki budowlanej
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego
  • budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego
  • generalny remont i modernizację domu lub lokalu mieszkalnego
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
  • refinansowanie kosztów poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe
  • inne cele mieszkaniowe
  • Wkład własny min. 20%
 • Okres kredytowania do 15 lat
 • Karencja do 2 lat
 • Możliwość ubezpieczenia nieruchomości w banku
 • Możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej na życie
 • Szybka decyzja