Promocja Płacę i odbieram

Promocja "Płacę i odbieram"

Czas trwania Promocji – 01.09.2022 – 31.12.2022 r.

Dla kogo Promocja?
Dla Klienta Indywidualnego (pełnoletniego), który spełni łącznie poniższe warunki:

  • w okresie Promocji złoży wniosek lub zawrze umowę o Kartę Visa z zastrzeżeniem, że nie będzie to karta wydana w miejsce karty utraconej, skradzionej lub zastrzeżonej w okresie trwania Promocji,
  • zarejestruje Kartę wydaną zgodnie z zasadami Promocji na stronie www.mojbank.pl/pio, uzupełniając wszystkie wymagane dane w formularzu rejestracyjnym,
  • podczas rejestracji na stronie www.mojbank.pl/pio, zapozna się z Regulaminem Promocji i zaakceptuje jego postanowienia.

Jak działa Promocja?
Uczestnik, który spełni warunki opisane powyżej, za transakcje dokonane Kartą w czasie trwania Promocji, otrzyma Premię Promocyjną w wysokości:

  • 1 PLN (jednego złotego) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną w sklepie stacjonarnym przy użyciu zarejestrowanej w Promocji Karty,
  • 2 PLN (dwóch złotych) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną zarejestrowaną Kartą w sklepie stacjonarnym, jeśli była ona transakcją mobilną z wykorzystaniem jednego z portfeli mobilnych (Google Pay, Apple Pay, Fitibit Pay, Garmin Pay),
  • 2 PLN (dwóch złotych) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną zarejestrowaną Kartą, jeśli była ona transakcją internetową.

Maksymalna kwota Premii Promocyjnej, otrzymanej przez Uczestnika w całym okresie trwania Promocji, nie może przekroczyć 100 PLN na jedną zarejestrowaną w Promocji Kartę.