Statystyka wskaźników dostępności i efektywności

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu.

Bank Spółdzielczy w Konopiskach, spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4, przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

 

 

API PSD2

Bankowość Internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

14.09.2019 - 13.12.2019

99,91

0,09

99,97

0,03

14.12.2019 - 14.03.2020

100,00

0,00

99,96

0,04

15.03.2020 - 15.06.2020

100,00

0,00

99,91

0,09

16.06.2020 r. - 16.09.2020

100,00

0,00

99,97

0,03

17.09.2020 - 31.12.2020

100,00

0,00

100,00

0,00

1.01.2021 - 31.01.2021

100,00

0,00

100,00

0,00

1.02.2021 - 28.02.2021

100,00

0,00

100,00

0,00

1.03.2021 - 31.03.2021

100,00

0,00

99,87

0,13

1.04.2021 - 30.04.2021

 

 

99,96

0,04

1.05.2021 - 31.05.2021

 

 

100,00

0,00

1.06.2021 - 30.06.2021

 

 

 

 

1.07.2021 - 31.07.2021

 

 

 

 

1.08.2021 - 31.08.2021

 

 

 

 

1.09.2021 - 30.09.2021