Wnioski programu 500+ złożysz w Naszym Banku

Teraz wnioski 500+* 300+ można składać do ZUS za pośrednictwem bankowości elektronicznej naszego Banku w zakładce WNIOSKI.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

* Państwowy program Rodzina 500+ to systemowa pomoc z zakresu polityki społecznej rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie.