Zmiana limitów 3D Secure

Przypominamy, że w dniu 1 lipca uległy zmianie zasady obsługi transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w Internecie w zakresie limitów, poniżej których zabezpieczenie 3D Secure nie będzie stosowane. W tabeli poniżej limity: