Zmiana stóp referencyjnych NBP

7 października 2021

Szanowni klienci

Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., do poziomu 0,50%.

W związku z powyższym od dnia 8 października 2021r. :

-wysokość odsetek maksymalnych wynosi 8,00% w stosunku rocznym,

-podwyższona stopa oprocentowania kredytu stosowana do należności przeterminowanych wynosi 12,00% w stosunku rocznym.

Z poważaniem

Zarząd Banku