Zmiana stóp referencyjnych NBP o 0,75 p.p.

5 listopada 2021 r.

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., do poziomu 1,25 %.

W związku z powyższym od dnia 5 listopada 2021 r.:

  • wysokość odsetek maksymalnych wynosi 9,5 % w stosunku rocznym ;
  • podwyższona stopa oprocentowania kredytu stosowana do należności przeterminowanych wynosi 13,5 % w stosunku rocznym.

Z poważaniem

Zarząd Banku